Як пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

Q: У яких випадках центр проводить КО?

A: ІРЦ проводить комплексну оцінку у таких випадках:

• звернення батьків (одного з батьків) або законних представників дитини;

• особисте звернення дітей віком від 16 до 18 років;

• звернення адміністрації закладів освіти (за наявності згоди батьків (одного з батьків) або законних представників дитини);

• звернення органів опіки та піклування щодо проведення комплексної оцінки дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Q: Хто проводить комплексну оцінку дитини?

A: Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами:

• оцінка фізичного розвитку дитини (визначення рівня загального розвитку дитини, її відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо);

• оцінка мовленнєвого розвитку дитини (визначення рівня мовленнєвого розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури);

• оцінка когнітивної сфери дитини (визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага);

• оцінка емоційно-вольової сфери дитини (виявлення здатності дитини до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин);

• оцінка освітньої діяльності дитини (визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку).

Q: Які потрібно документи для проходження КО? 

A: Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або уповноважені ним працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:

– документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

– свідоцтва про народження дитини;

– індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності); 

У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

– психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

– зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

– документи щодо додаткових обстежень дитини.

Q: Як подати заяву на проведення комплексної оцінки дитини не відвідуючи ІРЦ?

A: Завантажте покрокову інструкцію подачі заяви в автоматизованій системі 

“Україна. Інклюзія”