Асистент учителя як учасник освітнього процесу

Основне завдання асистента вчителя – допомога вчителю у забезпеченні особистісно-орієнтованого, індивідуального підходу в освітньому процесі, зокрема у створенні ІПР для дитини з ООП.

У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту No1/9-675 від 25.09.2012 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» визначено такі функції асистента вчителя:

  • організаційна: допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням; надає допомогу учням з ООП в організації робочого місця; проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і потреб; допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня; співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з ООП та беруть участь у розробленні ІПР. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові і безпечні умови навчання, виховання та праці. Веде встановлену педагогічну документацію;
  • навчально-розвиткова: співпрацюючи з учителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з ООП, дбає про професійне самовизначення і соціальну адаптацію учнів. Сприяє розвитку дітей з ООП, поліпшенню їхнього психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню і розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їхньої участі в науковій, технічній, художній творчості. Створює навчально-виховні ситуації, атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому;
  • діагностична: разом із групою фахівців, які розробляють ІПР, вивчає особливості діяльності і розвитку дітей з ООП, оцінює навчальні досягнення дитини; оцінює виконання ІПР, вивчає й аналізує динаміку розвитку дитини;
  • прогностична: на основі вивчення актуального і потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні ІПР;
  • консультативна: постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу, інформує вчителя класу і батьків про досягнення дитини.

 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963 (посаду асистента вчителя внесено до переліку педагогічних посад).

Асистент дитини як відповідальний за соціальний супровід дитини

Асистент дитини призначається для дітей, які навчаються в інклюзивному класі і мають складні порушення розвитку.

Асистентом дитини є працівник надавача соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, яким можуть бути фахівці у сфері надання соціальних послуг, соціальні працівники, один з батьків дитини з ООП або особи, уповноважені ними, які пройшли спеціальне навчання, що підтверджено відповідним свідоцтвом.

Основним завданням асистента дитини є соціальний супровід дитини з ООП, що включає:

· надання санітарно-гігієнічної допомоги (вмивання, миття рук, одягання, роздягання, взування, допомога у користуванні туалетом тощо);

· організація пересування і допомога під час пересування у закладі освіти та на його території;

· організація харчування і допомога у прийманні їжі;

· навчання користуванню технічними допоміжними й обов’язковими гігієнічними засобами (протезами, ортезами, інвалідними візками, катетерами тощо);

· спостереження за станом здоров’я відповідно до медичних рекомендацій, допомога у проведенні відповідних процедур (контроль за прийманням ліків за призначенням лікаря, вимірювання артеріального тиску тощо).

Різниця між асистентом учителя та асистентом дитини